Agenda wydarzenia

 • 10:15 - 10:20
  Oficjalne otwarcie
  Opening of the conference
  Dodaj do kalendarza
 • Sesja I /Session I
  Moderatorzy / Moderators: Prof. Robert Rejdak, Prof. Anna Święch
 • 10:20 - 10:40
  Diagnostyka i klasyfikacja zapaleń nerwu wzrokowego
  Diagnostics and classification of optic neuritis
  prof. Robert Rejdak (Lublin)
  Dodaj do kalendarza
 • 10:40 - 11:00
  Współczesne wskazania do laseroterapii w schorzeniach siatkówki
  Current indications for laser therapy in retinal diseases
  prof. Anna Święch (Lublin)
  Dodaj do kalendarza
 • 11:00 - 11:20
  Zastosowanie SD-OCT do monitorowania progresji jaskry
  SD-OCT application in assessing glaucoma progression
  prof. Jakub Kałużny (Bydgoszcz)
  Dodaj do kalendarza
 • 11:20 - 11:50
  Co powinien wiedzieć lekarz zajmujący się osobą potrzebującą jego pomocy
  As a person’s physician, what you need to know
  prof. George Spaeth (Philadelphia, PA, USA)
  Dodaj do kalendarza
 • 11:50 - 12:10
  Przerwa
  Break
 • 12:10 - 13:50
  Chirurgia na żywo / Live surgery
  Moderatorzy / Moderators: Prof. Jakub Kałużny, Prof. Zbigniew Zagórski

  Zabieg I: Doszczepienie soczewki Sulfoclex / Sulcoflex add-on implantation
  Wykład sponsorowany (Rayner) – RayOne EMV soczewka monofocal plus o wydłużonej ogniskowej w chirurgii zaćmy – kwalifikacja pacjentów i doświadczenia własne. / Sponsored lecture (Rayner) RayOne EMV monofocal plus lens with extended depth of focus in cataract surgery – qualification of patients and own experience.
  Zabieg II: Soczewka fakijna EVO ICL /Phakic IOL EVO ICL implantation
  Wykład sponsorowany (Roche) -Siła innowacji – jak podwójny szlak zmienił możliwości terapeutyczne w nAMD i DME / Sponsored lecture – The power of innovation – dual inhibition and broadening management options for nAMD and DME
  Zabieg III: Pupilloplastyka / Pupilloplasty
  dr Andrzej Dmitriew (Poznań), dr Dariusz Haszcz (Lublin)
  Zabieg I: Doszczepienie soczewki Sulfoclex / Sulcoflex add-on implantation dr Andrzej Dmitriew Wykład sponsorowany (Rayner) RayOne EMV soczewka monofocal plus o wydłużonej ogniskowej w chirurgii zaćmy – kwalifikacja pacjentów i doświadczenia własne. / Sponsored lecture (Rayner) RayOne EMV monofocal plus lens with extended depth of focus in cataract surgery – qualification of patients and own experience. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz (Lublin): Zabieg II: Soczewka fakijna EVO ICL / Phakic IOL EVO ICL implantation dr Andrzej Dmitriew Wykład sponsorowany (Roche) Siła innowacji – jak podwójny szlak zmienił możliwości terapeutyczne w nAMD i DME / Sponsored lecture - (Roche)The power of innovation - dual inhibition and broadening management options for nAMD and DME Anna Święch Zabieg III: Pupilloplastyka / Pupilloplasty dr n. med. Dariusz Haszcz
  Dodaj do kalendarza
 • 13:50 - 14:30
  Obiad
  Lunch
 • 14:30 - 16:15
  Chirurgia na żywo / Live surgery
  Moderatorzy / Moderators: Prof. Jakub Kałużny, Dr Andrzej Dmitriew

  Zabieg IV:Soczewka Tassignon w wolooczu / Bag in the Lens in Buphthalmos
  Wykład sponsorowany (Rayner)– Rozszerzenie możliwości widzenia do bliży po wcześniejszej operacji zaćmy z soczewką jednoogniskową / Sponsored lecture (Rayner) – Enhancement of near vision after previous cataract surgery with a monofocal lens.
  Zabieg V: Endotrabekulektomia / Endotrabekulectomy
  Video: Wymiana sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej: „Two in one”/ IOL exchange: „Two in one”
  Zabieg VI: Wszczepienie soczewki torycznej Alcon Vivity/ Alcon Vivity toric lens implantation
  prof. Ihor Novytskyy (Lviv), dr Piotr Chaniecki (Gdynia), Dr n.med. Jacek Szendzielorz (Tychy), dr Sławomir Cisiecki (Łódź), dr Andrzej Dmitriew (Poznań)
  Zabieg IV: Soczewka Tassignon w wolooczu / Bag in the Lens in Buphthalmos dr Sławomir Cisiecki Wykład sponsorowany (Rayner) Rozszerzenie możliwości widzenia do bliży po wcześniejszej operacji zaćmy z soczewką jednoogniskową Sponsored lecture (Rayner) Enhancement of near vision after previous cataract surgery with a monofocal lens. dr Andrzej Dmitriew Zabieg V: Endotrabekulektomia / Endotrabekulectomy prof. Ihor Novytskyy Video: Wymiana sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej: „Two in one”/ IOL exchange: „Two in one” dr Piotr Chaniecki Zabieg VI: Wszczepienie soczewki torycznej Alcon Vivity/ Alcon Vivity toric lens implantation dr n.med. Jacek Szendzielorz
  Dodaj do kalendarza
 • 16:15 - 16:35
  Przerwa
  Break
 • Sesja II / Session II. Academia Opthalmologica Internationalis)
  Moderator Prof. Zbigniew Zagórski
 • 16:35 - 16:40
  Wprowadzenie do Academia Ophthalmologica Internationalis
  Introduction to the Academia Ophthalmologica Internationalis
  prof. Richard Abbottt (San Francisco, CA)
  Dodaj do kalendarza
 • 16:40 - 16:50
  Funkcjonalna utrata widzenia
  Non-organic loss of vision
  prof. Zbigniew Zagórski (Lublin)
  Dodaj do kalendarza
 • 16:50 - 17:20
  Bieżące doświadczenia i perspektywy terapii genowych w okulistyce
  Current experiences and perspectives of gene therapies in ophthalmology
  prof. Birgit Lorenz (Bonn)
  Dodaj do kalendarza
 • 17:20 - 17:40
  Jak zmieniające się strukturalne i funkcjonalne metody oceny jaskry wpływały na podejmowanie przeze mnie decyzji w jaskrze przez 40 lat
  How Changing Structural and Functional Assessments Have Affected My Decision Making in Glaucoma Over 40 Years
  prof. Richard Parish (Miami, Floryda)
  Dodaj do kalendarza
 • 17:40 - 18:00
  Aktualne możliwości postępowania w stożku rogówki
  Current options for the management of keratoconus
  prof. Rafael Barraquer (Barcelona)
  Dodaj do kalendarza
 • 18:00 - 18:35
  Retinopatia wcześniaków. Aktualne aspekty klasyfikacji, badań przesiewowych i leczenia
  Retinopathy of Prematurity. Actual aspects of classification, screening, and treatment
  prof. Birgit Lorenz (Bonn)
  Dodaj do kalendarza
 • 18:35 - 18:50
  Przerwa
  Break
 • Sesja III /Session III
  Moderatorzy / Moderators: Prof. Ihor Novytskyy, Prof. Zbigniew Zagórski
 • 18:50 - 19:10
  Chirurgia jaskry ab interno
  Glaucoma surgery ab interno
  prof. Ihor Novytskyy (Lviv)
  Dodaj do kalendarza
 • 19:10 - 19:35
  Ciężkie wojenne urazy oczu: selekcja i leczenie
  Severe war-related ocular trauma: Triage and treatment
  prof. Ferenc Kuhn (Jacksonville, Fl)
  Dodaj do kalendarza